facebook tracking

Vi som jobbar här

Magent arbetar för visionen om att makten i näringslivet är jämnt fördelad mellan kvinnor och män. Vi tror på att innovation uppnås genom mer diversifierade grupper och att konkurrenskraft uppnås genom att nyttja bästa tillgängliga kompetens.

Genom att tydligt fokusera på potential som komplement till erfarenhet i rekryteringssammanhang tror vi att fler lyckade matchningar kan uppnås.

Vidare verkar vi genom utmärkelsen Female Leader Engineer och nätverket FLE Alumni. Vi arbetar även med att offentliggöra möjligheterna med jämställdhet i vad vi kallar Visionsarbetet.

Jobbar du redan på Magent?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@femaleleaderengineer.se
  • Anna Wingqvist
  • Caroline Bouzi
  • Eva Fredriksson
  • Evelina Ögren
  •  Madelen Porserud
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor